Kort #49859

 /
Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Kaps.
Wallis, Albrekt Bernhard
Hägring ur framtidens allmänneliga och i Christo
eniga Kyrka.[Omsl.;]Andens Evangelium efterkomman-
des frid och fröjd i trone af kunskap medelst an-
defrihet ur ett högre werldsmedwetande. Siarens
syn och sägen bortom anno - 2000 werldsfridens i
Christo tidehwarf.
Stookholm(tr. Upsala) 1866.[Anon.]	8.

Information

Kortnr:
49859
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

/
Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Kaps.
Wallis, Albrekt Bernhard
Hägring ur framtidens allmänneliga och i Christo
eniga Kyrka.[Omsl.;]Andens Evangelium efterkomman-
des frid och fröjd i trone af kunskap medelst an-
defrihet ur ett högre werldsmedwetande. Siarens
syn och sägen bortom anno - 2000 werldsfridens i
Christo tidehwarf.
Stookholm(tr. Upsala) 1866.[Anon.] 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort