Kort #49838

 Rosenmxiller, Joh[ann] Georg
Religions-historia för barn. Öfwera. af Eric
Schyttner.
+
Stockholm 1799*
(10), 166 s.
Samb. med: Spalding, J.J., Religion, en angel
genhet för människan. 1799»

Information

Kortnr:
49838
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Rosenmxiller, Joh[ann] Georg
Religions-historia för barn. Öfwera. af Eric
Schyttner.
+
Stockholm 1799*
(10), 166 s.
Samb. med: Spalding, J.J., Religion, en angel
genhet för människan. 1799»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort