Kort #49871

 Teologi
System.teol
Relig.filos
Wikner,[Carl] Pontus
Tankar och frågor inför Menniskones Son. 3* uppl.
med författarens portr.
Stockholm 1889.	8
243 s.
Har tillhört fröken Alvina Lindgren, gift Dan-
danell.
Härmed samb.: Wikner, P., "Gud är kärleken".
1873.
------, Uppsatser i religiösa
ämnen. 1871.

Information

Kortnr:
49871
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol
Relig.filos
Wikner,[Carl] Pontus
Tankar och frågor inför Menniskones Son. 3* uppl.
med författarens portr.
Stockholm 1889. 8
243 s.
Har tillhört fröken Alvina Lindgren, gift Dan-
danell.
Härmed samb.: Wikner, P., "Gud är kärleken".
1873.
------, Uppsatser i religiösa
ämnen. 1871.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort