Kort #49792

 +[Hedenius, Per Arvid Ingemar]
Se: Bohlin, T.B., Modern religionskritik. 1949.

Information

Kortnr:
49792
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

+[Hedenius, Per Arvid Ingemar]
Se: Bohlin, T.B., Modern religionskritik. 1949.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort