Kort #49820

 ✓
Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Necker, Jacques
De l'importance des opinions religieuses.
Nouvelle ed.
Berlin 1790.	8.
Har tillhört Hovmarskalken Bernhard von
Beskow.

Information

Kortnr:
49820
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

✓
Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Necker, Jacques
De l'importance des opinions religieuses.
Nouvelle ed.
Berlin 1790. 8.
Har tillhört Hovmarskalken Bernhard von
Beskow.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort