Kort #49814

 Teologi
System.teol.
Helig.filos.
Maimonides, Moses
R. Mosis Maimonidae De idololatria liber, cum
interpretatione latina et notis Dionysii Vossii
Amsterdami 1642.	8.
Har tillhört konsistorieamanuensen Lars Her-
man Lahng 1871. Tidigare ägare en icke iden-
tifierad Efraim Axelsson Upsaliae 1749«

Information

Kortnr:
49814
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol.
Helig.filos.
Maimonides, Moses
R. Mosis Maimonidae De idololatria liber, cum
interpretatione latina et notis Dionysii Vossii
Amsterdami 1642. 8.
Har tillhört konsistorieamanuensen Lars Her-
man Lahng 1871. Tidigare ägare en icke iden-
tifierad Efraim Axelsson Upsaliae 1749«

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort