Kort #49829

 Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Kaps.
Paine. Thomas
Förnuftets tidehvarf. En undersökning angående
sann teologi och fabel-teologi jämte samme för-
fattares "Granskning af de Skriftställen i Nya
Testamentet, som där anföras som citat ur det
Gamla och som utgifvas för profetior om Jesu
ankomst".(Öfversättning från engelskan af K. J.
Ellington)^ Portr.]
H. 1-2, 7-8
Stockholm 1905-06.

Information

Kortnr:
49829
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Kaps.
Paine. Thomas
Förnuftets tidehvarf. En undersökning angående
sann teologi och fabel-teologi jämte samme för-
fattares "Granskning af de Skriftställen i Nya
Testamentet, som där anföras som citat ur det
Gamla och som utgifvas för profetior om Jesu
ankomst".(Öfversättning från engelskan af K. J.
Ellington)^ Portr.]
H. 1-2, 7-8
Stockholm 1905-06.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort