Kort #49863

 Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Watson, Richard
Försvar för Bibeln. Hed anledning af Thomas
Paine's skrifter, och serskilt en av honom för-
fattad bok, kallad Förnuftets tidehvarf. fram-
stäldt i bref af ... Öfversättning frän engel-
skan af H. S. Cederschiöld.
Stockholm I867.	8.
Samb. med: Gaussen, L.: Verldens födelsedag.
1865.

Information

Kortnr:
49863
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Watson, Richard
Försvar för Bibeln. Hed anledning af Thomas
Paine's skrifter, och serskilt en av honom för-
fattad bok, kallad Förnuftets tidehvarf. fram-
stäldt i bref af ... Öfversättning frän engel-
skan af H. S. Cederschiöld.
Stockholm I867. 8.
Samb. med: Gaussen, L.: Verldens födelsedag.
1865.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort