Kort #49798

 4-Hägri n g
Hägring ur framtidens allmänneliga och i Christo
eniga Kyrka. 1866.
Ses Wallis, Albrekt Bernhard

Information

Kortnr:
49798
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

4-Hägri n g
Hägring ur framtidens allmänneliga och i Christo
eniga Kyrka. 1866.
Ses Wallis, Albrekt Bernhard

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort