Kort #49803

 ^Kateohismus
Katechismus des Christenthums dritten Jahrtau-
sends. 1878.
Se: Wallis, Albrekt Bernhard

Information

Kortnr:
49803
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

^Kateohismus
Katechismus des Christenthums dritten Jahrtau-
sends. 1878.
Se: Wallis, Albrekt Bernhard

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort