Kort #49781

 Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Gaussen, L[ouis]
Verldens födelsedag. Betraktelse öfver första
kapitlet i Bibeln. En bok för ungdomen. Öfver-
sättning efter en engelsk bearbetning af det
franska originalet af H. S. Cederschiöld.[2 pl.]
Stockholm 1865»	8.
Härmed samb.s Watson, R.:Pörsvar för Bibeln.
1867.

Information

Kortnr:
49781
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol.
Relig.filos.
Gaussen, L[ouis]
Verldens födelsedag. Betraktelse öfver första
kapitlet i Bibeln. En bok för ungdomen. Öfver-
sättning efter en engelsk bearbetning af det
franska originalet af H. S. Cederschiöld.[2 pl.]
Stockholm 1865» 8.
Härmed samb.s Watson, R.:Pörsvar för Bibeln.
1867.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort