Kort #11996

 ? / J r i / x T.

St: (f%

Information

Kortnr:
11996
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

? / J r i / x T.

St: (f%

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB