Kort #12658

 N i..c ande r, Anders [förf,]

Se: Abrahamson, Hieronymus, grosshandlare i
Westervik. Död 1771

t

Information

Kortnr:
12658
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

N i..c ande r, Anders [förf,]

Se: Abrahamson, Hieronymus, grosshandlare i
Westervik. Död 1771

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB