Kort #11997

 Meisner, Johan Georg
Se: Meisner,S., Begr.1731. Pol

[förf.]

Information

Kortnr:
11997
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Meisner, Johan Georg
Se: Meisner,S., Begr.1731. Pol

[förf.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB