Kort #12233

 1 odin> v. [förf.]

Se: Björnstjerna»Thérése. Död 1331. 3:o.

Information

Kortnr:
12233
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

1 odin> v. [förf.]

Se: Björnstjerna»Thérése. Död 1331. 3:o.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB