Kort #12385

 Muller? Daniel [förf.]

Ses Alteneck?Johann. Begr. 1684. Dol.
= Sami.band. Pol. 2sl01.

t

Information

Kortnr:
12385
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Muller? Daniel [förf.]

Ses Alteneck?Johann. Begr. 1684. Dol.
= Sami.band. Pol. 2sl01.

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB