Kort #12662

 e & fir; crfvgJbj

Information

Kortnr:
12662
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

e & fir; crfvgJbj

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB