Kort #12623

 Neuman> Carl [förf.]

SeJ Dittmar>Catharina. Begr.1684. Dol.
= Sami.hand. Pol. 2*122.

Information

Kortnr:
12623
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Neuman> Carl [förf.]

SeJ Dittmar>Catharina. Begr.1684. Dol.
= Sami.hand. Pol. 2*122.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB