Kort #5368 Burke, Joe A.

Burke, Joe A. Världssucoésen Robins and roses. (Har du en
blomma så ge den åt mig.) Slow-fox. Musik:
Joe Burke. Arr.: Gordon Jenkins. Engelsk
text: Edgar Leslie. Svensk text: Roni.

Sthlm,Reuter & Reuter, tr.Ivarson,l936. 4.

Information

Kortnr:
5368
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Världssucoésen Robins and roses. (Har du en
blomma så ge den åt mig.) Slow-fox. Musik:
Joe Burke. Arr.: Gordon Jenkins. Engelsk
text: Edgar Leslie. Svensk text: Roni.

Sthlm,Reuter & Reuter, tr.Ivarson,l936. 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort