Kort #5626 Axelsson, Carl-Anton

Axelsson, Carl-Anton f-C a r l -15 n t o n [Pseud.]

Se: Axelsson, Carl-Anton.

Information

Kortnr:
5626
Låda:
15 BU-CARLD
Pseudonym:
Carl-Anton
Text:

f-C a r l -15 n t o n [Pseud.]

Se: Axelsson, Carl-Anton.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort