Kort #5467 Bäck, Sven-Erik

Bäck, Sven-Erik Bäck, Sven-Erik

Impromptu för piano av Sven-Erik Bäck.
Stockholm A.B.Nord. Musikförl.; tr. i utl.

uQå.

Information

Kortnr:
5467
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Bäck, Sven-Erik

Impromptu för piano av Sven-Erik Bäck.
Stockholm A.B.Nord. Musikförl.; tr. i utl.

uQå.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort