Kort #5477 Bäck, Sven-Erik

Bäck, Sven-Erik Back, Sven-Erik

Motetter för kyrkoåret 8 sönd. efter trefaldighet Icke kommer var och en in i
himmelriket(Matt. 7:21) av Sven-Erik Back
1963.

Stockholm Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag; tr. i utl. u.å.

Till Vadstenaf Koralveckas kör.

Information

Kortnr:
5477
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Back, Sven-Erik

Motetter för kyrkoåret 8 sönd. efter trefaldighet Icke kommer var och en in i
himmelriket(Matt. 7:21) av Sven-Erik Back
1963.

Stockholm Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag; tr. i utl. u.å.

Till Vadstenaf Koralveckas kör.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort