Kort #5474 Bäck, Sven-Erik

Bäck, Sven-Erik Bäck, Sven-Erik

Motetter för kyrkoåret av Sven-Erik Bäck.
Bönsöndagen: BedJen, och eder skall varda
givet.

Alla helgons dag: Dessa äro de som komma.
Stockholm, Svenska diakonistyrelsens bok;

förlag; tr. i utl.

Information

Kortnr:
5474
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Bäck, Sven-Erik

Motetter för kyrkoåret av Sven-Erik Bäck.
Bönsöndagen: BedJen, och eder skall varda
givet.

Alla helgons dag: Dessa äro de som komma.
Stockholm, Svenska diakonistyrelsens bok;

förlag; tr. i utl.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort