Kort #5453 Bäck, Knut

Bäck, Knut o

JWPWZ] MM 0- JMMAW 

l
r
l
I
l
k
I

I
I
E

 

l

I

ä

I

i

- a
I l
. l
- l
l

I

: i
i :
- I
i I
p :
; s
1 l
i I,
b i

Information

Kortnr:
5453
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

o

JWPWZ] MM 0- JMMAW

l
r
l
I
l
k
I

I
I
E

l

I

ä

I

i

- a
I l
. l
- l
l

I

: i
i :
- I
i I
p :
; s
1 l
i I,
b i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort