Kort #5598 Canons

Canons gem-:nt
 lgåcfÅÅyå..  W

JM. I
M(.62  66,;- 

., Å. Q  SL 64 

f)
XI

X . X -


q så"  M, Q

f

,, Ö. ämffå .Harg

Information

Kortnr:
5598
Låda:
15 BU-CARLD
Verk:
Canons
Text:

gem-:nt
lgåcfÅÅyå.. W

JM. I
M(.62 66,;-

., Å. Q SL 64

f)
XI

X . X -

q så" M, Q

f

,, Ö. ämffå .Harg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort