Kort #5390 Buxtehude, Dietrich

Buxtehude, Dietrich Buxtekude, Districh

Cantate domino cantlcum novum (psalm 96,
1 - h) av niotrieh Buxtehuae.
Stockholm.A.B. Nordiska Husikförlaget;
tr. Nytorpl Lit. Tryck. 1965.

n u s 2865.

Information

Kortnr:
5390
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Buxtekude, Districh

Cantate domino cantlcum novum (psalm 96,
1 - h) av niotrieh Buxtehuae.
Stockholm.A.B. Nordiska Husikförlaget;
tr. Nytorpl Lit. Tryck. 1965.

n u s 2865.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort