Kort #5377 Burton, Val & Jason, Will

Burton, Val & Jason, Will Burton, Val, & Jason, Will

Ha-la-li. (And the big bad wolf Was dead.) Svensk
text: Karl Lennart. Eng. text: Val Burton & Will
Jason.

sthlm, Reuter & Reuter (R.& R. 704); tr. Bröd.

Lagerström 1955.

Information

Kortnr:
5377
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Burton, Val, & Jason, Will

Ha-la-li. (And the big bad wolf Was dead.) Svensk
text: Karl Lennart. Eng. text: Val Burton & Will
Jason.

sthlm, Reuter & Reuter (R.& R. 704); tr. Bröd.

Lagerström 1955.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort