Kort #5466 Bäck, Sven-Erik

Bäck, Sven-Erik Bäck, Sven-Erik(1965)

"Herr, zu wem sollen wir.gehen?" DialogMotette fur gemischten Chor a cappolla av
Sven-Erik-Back.

Stockholm Edition Wilhelm Hansen; tr. A.B.
Irkå-Tryok 1965.

Information

Kortnr:
5466
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Bäck, Sven-Erik(1965)

"Herr, zu wem sollen wir.gehen?" DialogMotette fur gemischten Chor a cappolla av
Sven-Erik-Back.

Stockholm Edition Wilhelm Hansen; tr. A.B.
Irkå-Tryok 1965.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort