Kort #5443 Byström, Oscar Fredik Bernadotte

Byström, Oscar Fredik Bernadotte u- itun- I e -m- ...Am-.- .. -m

l

W MVG,  . ...,
e? -

a: äod- :mä än
å u  MAW 

år?
, .IJ inte;
f .

.y

Information

Kortnr:
5443
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

u- itun- I e -m- ...Am-.- .. -m

l

W MVG, . ...,
e? -

a: äod- :mä än
å u MAW

år?
, .IJ inte;
f .

.y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort