Kort #5478 Bäck, Sven-Erik

Bäck, Sven-Erik Bäck, Sven-Erik

Motetter för kyrkoåret Domssöndagen Den
stund kommer (Joh. 5: 25,29) av Sven-Erik
saok l96l-6u.

Stockholm Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag; tr. i utl. u.å.

Information

Kortnr:
5478
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Bäck, Sven-Erik

Motetter för kyrkoåret Domssöndagen Den
stund kommer (Joh. 5: 25,29) av Sven-Erik
saok l96l-6u.

Stockholm Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag; tr. i utl. u.å.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort