Kort #5516 Böckertz, Einar

Böckertz, Einar få V
mm
"MM

 g GVEEGL [L 
M
I I I I M I 
I, IM I
4 W
h .
.A y,

Information

Kortnr:
5516
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

få V
mm
"MM

g GVEEGL [L
M
I I I I M I
I, IM I
4 W
h .
.A y,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort