Kort #5617 Capua, Eduardo di

Capua, Eduardo di Capus, Eduardodi

My bright sun. (0 sole mio) Tango. Lyric: H.Potter

Music: Eduardo di Capua.

Sthlm, Musikaliska Knuten; tr.Br.Lagsrström IQNN.

Information

Kortnr:
5617
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Capus, Eduardodi

My bright sun. (0 sole mio) Tango. Lyric: H.Potter

Music: Eduardo di Capua.

Sthlm, Musikaliska Knuten; tr.Br.Lagsrström IQNN.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort