Kort #5498 Böck, Willy

Böck, Willy 44

?vv 1
; . quwtmv.

B ö c k, Willy

Elysium. (Andantino.) [Av] Willy Böck. För
J violin och piano.

1 sthlm, svala a söderluno; tr. Nottr. 1942.

 

 

 

 

 

. , ......-..-... ....-

Information

Kortnr:
5498
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

44

?vv 1
; . quwtmv.

B ö c k, Willy

Elysium. (Andantino.) [Av] Willy Böck. För
J violin och piano.

1 sthlm, svala a söderluno; tr. Nottr. 1942.

. , ......-..-... ....-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort