Kort #5408 Bülow, Gerda von

Bülow, Gerda von Bölow, Gerdavon

Sång Spel och Rörelse med allehanda instrument (Orff-instrument ad libitum) av Gerda
von Bälow i samarbete med EJnar-Boesen.
Till svenska aleunnar Sjöqvist.

Stookholm,-Nord. Husikförl.; tr. i utl.u.å.

Information

Kortnr:
5408
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Bölow, Gerdavon

Sång Spel och Rörelse med allehanda instrument (Orff-instrument ad libitum) av Gerda
von Bälow i samarbete med EJnar-Boesen.
Till svenska aleunnar Sjöqvist.

Stookholm,-Nord. Husikförl.; tr. i utl.u.å.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort