Kort #5628 Ekberg, Carl

Ekberg, Carl linlll! .l.llell.l.l .lilla-ll..- .

ll all-lill! I., ...Ian-lll!!!

III-illalålfllizlwill. , I Ilvllnli lira-Ixu-

Information

Kortnr:
5628
Låda:
15 BU-CARLD
Pseudonym:
Carl Julius
Text:

linlll! .l.llell.l.l .lilla-ll..- .

ll all-lill! I., ...Ian-lll!!!

III-illalålfllizlwill. , I Ilvllnli lira-Ixu-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort