Kort #5442 Byström, Oscar Fredik Bernadotte

Byström, Oscar Fredik Bernadotte l. Sri.,
Yhovglfvtjedarnete , - 4 -

- p ---1

Information

Kortnr:
5442
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

l. Sri.,
Yhovglfvtjedarnete , - 4 -

- p ---1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort