Kort #5561 Caesar, Irving

Caesar, Irving Hånwsm, WMR?
Nfc;   :movie Mmo

 

 

 

(x
g, de
!
!
4
1
i
i
I
l
I
i
i

Information

Kortnr:
5561
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Hånwsm, WMR?
Nfc; :movie Mmo

(x
g, de
!
!
4
1
i
i
I
l
I
i
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort