Kort #5406 Långbacka-Jan

Långbacka-Jan Tidna VL

B y g g n a n

Långbaeka-Jan.

Se: Spelmansserien 8.

Information

Kortnr:
5406
Låda:
15 BU-CARLD
Pseudonym:
Långbacka-Jan
Verk:
Byggnan
Text:

Tidna VL

B y g g n a n

Långbaeka-Jan.

Se: Spelmansserien 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort