Kort #5476 Bäck, Sven-Erik

Bäck, Sven-Erik Bäck, Sven-Erik

Motetter för för kyrkoåret av Sven-Erik Back.
Fastlagssöndagen: Se vi gå upp till Jerusalem
Midfastosöndagen: Jag är livets bröd.
Långfredagen: Jesus, tank på mig.

Sthlm, Svenska kyrkans diakonistiftelses

bokförlag; tr. Nornotryck u.å.

Information

Kortnr:
5476
Låda:
15 BU-CARLD
Text:

Bäck, Sven-Erik

Motetter för för kyrkoåret av Sven-Erik Back.
Fastlagssöndagen: Se vi gå upp till Jerusalem
Midfastosöndagen: Jag är livets bröd.
Långfredagen: Jesus, tank på mig.

Sthlm, Svenska kyrkans diakonistiftelses

bokförlag; tr. Nornotryck u.å.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort