Kort #4644

 + Dddén, Olof Ulrik
Se: Almerthé, T., Drottning Carolinas af Stora
Britannien resor. 1825.

Information

Kortnr:
4644
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

+ Dddén, Olof Ulrik
Se: Almerthé, T., Drottning Carolinas af Stora
Britannien resor. 1825.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB