Kort #4755

 Vetenskapsakademien
'B/*,?'1 ,
ttpftfl.vtA
AUm-
Lefnadsteckningar öfver Kongl. svenska vetenskaps-
akademiens efter år 1854 aflidna ledamöter, [ill.]
Stockholm 1891- 8.
Härav finnes:	B.	3:	H.	1-2.	1891-94
	B.	4:	H.	1-5.	1899-1912
	B.	5:	H.	1-2.	1915-20
	B.	6:	H.	1-2.	1921-38
	B.	7:	H.	1-2.	1939-48
	B.	8.			1949-54
r'					
A? cl /	•- /&f-		n	(p fcA, /	//7#-S<r.

Information

Kortnr:
4755
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Vetenskapsakademien
'B/*,?'1 ,
ttpftfl.vtA
AUm-
Lefnadsteckningar öfver Kongl. svenska vetenskaps-
akademiens efter år 1854 aflidna ledamöter, [ill.]
Stockholm 1891- 8.
Härav finnes: B. 3: H. 1-2. 1891-94
B. 4: H. 1-5. 1899-1912
B. 5: H. 1-2. 1915-20
B. 6: H. 1-2. 1921-38
B. 7: H. 1-2. 1939-48
B. 8. 1949-54
r'
A? cl / •- /&f- n (p fcA, / //7#-S<r.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB