Kort #4769

 + [wiesel, Wieselgren]
Se: Nyberg, J.P.,
+-
Wieselska slägtregistret. 1873*
aX,
Son k •

Information

Kortnr:
4769
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

+ [wiesel, Wieselgren]
Se: Nyberg, J.P.,
+-
Wieselska slägtregistret. 1873*
aX,
Son k •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB