Kort #4770

 Biografi
Co-voil( Col^äX,o
I
Wieselgren, Harald [Ossian]
Cavour. Italiens befriare.
Stockholm 1884.	8.
Lefnadsteckningar öfver utmärkta personlig-
heter, utg. af Stiftelsen Lars Hiertas minne.
160 s.

Information

Kortnr:
4770
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Biografi
Co-voil( Col^äX,o
I
Wieselgren, Harald [Ossian]
Cavour. Italiens befriare.
Stockholm 1884. 8.
Lefnadsteckningar öfver utmärkta personlig-
heter, utg. af Stiftelsen Lars Hiertas minne.
160 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB