Kort #4699

 [Wallvik]
Se:
Hiilphers, A.A,, Ättar-tal öfver den svenska
slägten Wallwik. 1765»
&.(■.
Jk rat, d.

Information

Kortnr:
4699
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

[Wallvik]
Se:
Hiilphers, A.A,, Ättar-tal öfver den svenska
slägten Wallwik. 1765»
&.(■.
Jk rat, d.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB