Kort #4748

 1
Biografi
UppsL’ veyk
kyrka*
Westerling, 3?[redrik] A[dolf]
Ecclesiastik matrikel öfver Sverige, utg. år
1838.
Stockholm	1838.	8.
		2. uppl.
Stockholm	1845.	8.
		3• uppl.
Stockholm	1851 .	8.
		4• uppl.
Stockholm	1856.	8.
		5• uppl.
Stockholm 1861.	8.

Information

Kortnr:
4748
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

1
Biografi
UppsL’ veyk
kyrka*
Westerling, 3?[redrik] A[dolf]
Ecclesiastik matrikel öfver Sverige, utg. år
1838.
Stockholm 1838. 8.
2. uppl.
Stockholm 1845. 8.
3• uppl.
Stockholm 1851 . 8.
4• uppl.
Stockholm 1856. 8.
5• uppl.
Stockholm 1861. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB