Kort #4777

 Biografi
Wikström, P|.er]
Undertecknads lefvernes-beskrifning till dato.
Östersund 1856. [Undert.]

Information

Kortnr:
4777
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Biografi
Wikström, P|.er]
Undertecknads lefvernes-beskrifning till dato.
Östersund 1856. [Undert.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB