Kort #4831

 , Ma ri
I UU
Zimmerman [n], Frid[rich] Theop[hil]
Äreminne öfver Martin Luther, jemte ett histo-
riskt bihang om hans bibeltolkning, öfvers. från
latinska språket af Joh[an] Gust[af] Bure.
Stockholm 1812.
8.

Information

Kortnr:
4831
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

, Ma ri
I UU
Zimmerman [n], Frid[rich] Theop[hil]
Äreminne öfver Martin Luther, jemte ett histo-
riskt bihang om hans bibeltolkning, öfvers. från
latinska språket af Joh[an] Gust[af] Bure.
Stockholm 1812.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB