Kort #4746

 Westén,
Biografi
*-
Aron &Wenström, Carl Edmund
Svenska kongl. hofclericiets historia, utg. af
[Afd.1-3:] A. Westén, [Afd.4:] C.E. Wenström.
D.1: Afd:1-4.
1 .	2-3•
Stockholm 1799, Örebro 1801-14,
4.
Stockholm 1850. [Dedik.]	8.
1.	Ifrån konung Gustaf Iss till och med
drottning Christinas tid. (12), 746,	1799.
(4) s.
2.	Ifrån konung Carl X Gustafs til och
med konung Carl XIIss död. (2), 863,	1801.
(3) s.
3.	Ifrån konung Fredrik Iss till när-
varande tid. [Föret, af J.A. Lind-
blom.] [Portr.] (8), xiv, 969+* (5) s. 1814.
4.	Ifrån 1800 till 1850. (4), xxii, 322 s.1850.
1-3s Även grav. tit.

Information

Kortnr:
4746
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Westén,
Biografi
*-
Aron &Wenström, Carl Edmund
Svenska kongl. hofclericiets historia, utg. af
[Afd.1-3:] A. Westén, [Afd.4:] C.E. Wenström.
D.1: Afd:1-4.
1 . 2-3•
Stockholm 1799, Örebro 1801-14,
4.
Stockholm 1850. [Dedik.] 8.
1. Ifrån konung Gustaf Iss till och med
drottning Christinas tid. (12), 746, 1799.
(4) s.
2. Ifrån konung Carl X Gustafs til och
med konung Carl XIIss död. (2), 863, 1801.
(3) s.
3. Ifrån konung Fredrik Iss till när-
varande tid. [Föret, af J.A. Lind-
blom.] [Portr.] (8), xiv, 969+* (5) s. 1814.
4. Ifrån 1800 till 1850. (4), xxii, 322 s.1850.
1-3s Även grav. tit.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB