Kort #4734

 Biografi
■/<TrrA, fwrS-
Ix9chS^^O iv). ( ( & > C £ cL ki, v uuw t-(~
Wenström, Carl Edmund
Hofpredikantens minnen. Ur en gammal stockholmsk
själasörjares anteckningar.
Stockholm (tr. Norrköping) 1899. [Anon.]	8.
129 s.

Information

Kortnr:
4734
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Biografi
■/<TrrA, fwrS-
Ix9chS^^O iv). ( ( & > C £ cL ki, v uuw t-(~
Wenström, Carl Edmund
Hofpredikantens minnen. Ur en gammal stockholmsk
själasörjares anteckningar.
Stockholm (tr. Norrköping) 1899. [Anon.] 8.
129 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB