Kort #4787

 An^ciir (	Horli'2-
^Toof*
p€VC,
Willers, Uno [Erik Wilhelm]
Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser.
Studier i svensk-pommersk historiografi och svensk
opinionsbildning.
Stockholm (tr. Uppsala) 1945»	8.
524, (5) s., portr., 3 pl.
Proveniens:
Professor Sven Tunberg ... av vörd-
samt tillgivne lärjungen-författa-
ren.

Information

Kortnr:
4787
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

An^ciir ( Horli'2-
^Toof*
p€VC,
Willers, Uno [Erik Wilhelm]
Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser.
Studier i svensk-pommersk historiografi och svensk
opinionsbildning.
Stockholm (tr. Uppsala) 1945» 8.
524, (5) s., portr., 3 pl.
Proveniens:
Professor Sven Tunberg ... av vörd-
samt tillgivne lärjungen-författa-
ren.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB